ISOV

Informacijski sistem obravnave uporabnikov

Zamislite si
Kako podatkovno zbirko o vaših uporabnikih
hitro preliti v informacije namenjene boljšemu poslovanju,
lažjem delu zaposlenih in hitri izmenjavi z javnimi ustanovami
in poslovnimi partnerji.

Narejeno
Z uporabo sodobne tehnologije je na voljo varna in
učinkovita rešitev, prilagodljiva potrebam vaše ustanove.
Učinkovito orodje
ISOV je informacijski sistem obravnave uporabnikov v
socialnih zavodih, ki poenostavlja njihovo spremljanje v
procesu varstva, vodenja, zaposlitve in zdravstveno-socialne
oskrbe.
Enostavna uporaba:
► Pregledni in prijazni meniji za uporabo vsebin
► Za uporabo ISOV je dovolj dostop do spleta
► ISOV je razpoložljiv neprekinjeno, varno in praktično
povsod
► ISOV je spletna aplikacija v varnem okolju na
Uninetovi lokaciji
► V zavodu ni nobenih skrbi z delovanjem aplikacije ISOV
Varnost podatkov
Varno shranjevanje in neprekinjena razpoložljivost podatkov
je zagotovljena v skladu standardi s področja za varovanj

ISOV je učinkovito orodje za racionalizacijo strokovnega dela
vseh sodelujočih v procesu obravnave uporabnikov in
izboljšanje kakovosti storitve zavoda. Uporaba vsebinsko
povezanih sklopov skrajša potreben čas za rutinska opravila,
administracijo in v veliki meri avtomatizira postopke priprave
in posredovanja poročil. Zaposleni svojo energijo in sproščen
čas lahko namenijo kakovostnemu izvajanju storitev.
Ključni učinki uporabe ISOV v ustanovi so:
► celostno spremljanje obravnave uporabnikov,
► bolj pregledno, kakovostno in sistematizirano
strokovno delo,
► enostavne analize obravnav in statusov, kot osnova za
planiranje,
► olajšan organizacijski in informacijski del strokovnega dela,
► bistveno zmanjšan obseg ročnih administrativnih del,
► varno shranjevanje podatkov in njihovo samodejno
arhiviranje,
► razpoložljivost predpripravljenih koristnih statističnih
obdelav in
► enostavna uporaba.

Spletno gostovanje – uporaba ISOV kot storitev
Z gostovanjem na naših strežnikih skrb za vzdrževanje
informacijskega sistema, dnevna arhiviranja, servisiranje strežnika
in ostale aktivnosti povezane z nabavo strežnika prepustite
Uninetu, Vi pa lahko uporabljate aplikacijo ISOV popolnoma
varno, praktično vedno in povsod.

Ključni učinki uporabe ISOV v ustanovi so:
► celostno spremljanje obravnave uporabnikov,
► bolj pregledno, kakovostno in sistematizirano
strokovno delo,
► enostavne analize obravnav in statusov, kot osnova za
planiranje,
► olajšan organizacijski in informacijski del strokovnega dela,
► bistveno zmanjšan obseg ročnih administrativnih del,
► varno shranjevanje podatkov in njihovo samodejno
arhiviranje,
► razpoložljivost predpripravljenih koristnih statističnih
obdelav in
► enostavna uporaba.